प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको तेस्रो सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-07 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
2 ब्लक विकास कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-12 View
3 जिल्ला स्तर कृषि विकास कार्यक्रममा छनौट भएको प्रस्तावहरुको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-03 View
4 कोसेलि घर निर्माण सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-29 View
5 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-20 View
6 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-06 Admin View
7 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव अाह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-15 Admin View
8 अभियानमुखी लसुन/प्याज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
9 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
10 आलु मिसन कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
11 आलु मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
12 करार खेती कार्यक्रम पुनः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा | सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-18 Admin View
13 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-21 Admin View
14 व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रमको सूचना आह्वान गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-07 Admin View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.