लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 पुष्प उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, केरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड च्याम्बर स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्यवन सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-01 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
2 सिचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम र बाली बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम- तरकारी सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-07 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
3 मौरी स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-01 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ View
4 स्टार्टअप अनुदानका लागि संयूक्त प्रोफाईल पेश गर्ने सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-17 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना View
5 सफ्टवेयर मार्फत वासलातमा धानबालीको स्रोत बीउ माग तथा आपूर्ति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धि सुचना। सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-10 बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर। View
6 अदुवा/बेसार र केरा बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ View
7 आवेदन प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि सुचना (आ.व. 2079/80)।। सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-11 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ View
8 Notice सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-21 View
9 कृषि एम्बुलेन्स माग सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सूचना, मापदण्‍ड, स्वीकृत स्पेशिफिकेशन सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-14 https://molmac.lumbini.gov.np/ View
10 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-02 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ View
11 आ.व २०७९/८० को प्रस्ताव आह्वान म्याद थप सूचना (२०७९/०६/३० सम्म) सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-11 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ View
12 आ.व २०७९।८०को स्विकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमको सूचना मिति २०७९/०५/२७ देखि २०७९/०६/१० सम्म सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-27 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
13 कागजात पेश गर्ने अन्तिम म्याद सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-12 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
14 अनुदानग्राहिलाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउनुहुन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-10 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
15 लुम्विनी प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-24 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
16 कृषि उपजहरुको उत्पादन गर्ने कृषि /सहकारी/कृषक समुहलाई ढुवानी साधनमा अनुदान कार्यक्रमको सूचना मिति २०७९/०२/२४ सम्म सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-18 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
17 नमुना प्राङ्गारिक फर्म स्थापना, संरक्षीत संरचनामा प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम र महिला उद्यमी , समुह, सहकारी लक्षित विशेष कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-10 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
18 भेटेनरी प्राबिधिकको परिक्षाको रिसल्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-25 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
19 कृषि प्राविधिक तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-25 View
20 ना प्रा स को लिखित परिक्षाको रिसल्ट सन्सोधन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-20 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
21 ना प्रा स चौथो तहको लिखित परिक्षाको रिजल्ट सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-15 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
22 मसिना तथा वास्नादार धान प्रवर्द्धन र सार्बजनिक निजि साझेदारिमा सहिद द्वन्द पिडित पुर्व जनमुक्ति सेना तथा लोकतान्त्रिक योद्धा परिवार र सुकुम्वासि समुदायका लागि कृषि उत्पादनमुलक कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-15 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
23 करार खेतिमा छनौट भएका प्रस्तावहरुको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-11 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
24 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहा‍न/ नमुना प्राङ्गारिक फर्म/ विउका लागि पुर्वाधार निर्माण/महिला लक्षित कृषि विकास/ लेबलिङ प्याकेजिक मेसिनमा अनुदान कार्यक्रमको सूचना (२०७८/१२/१० गतेसम्म ) सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-26 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
25 कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमको ७ दिनको म्याद मिति २०७८/१०/२३ सम्म थपिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-17 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
26 विउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम र कृषि तथा पशु पढेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता अनुदान कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरुको लिस्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-22 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
27 कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन मिति २०७८/०९/२३ गते देखि २०७८/१०/०७ सम्म सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
28 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेति कार्यक्रम र कृषि तथा पशु पढेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता अनुदान को सूचना (मिति २०७८/७/११ देखि २०७८/८/१० सम्म) सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-11 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
29 आलु/मकै/प्याज मिसन क्रमागत २०७७/७८ को सम्झौताका लागि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-22 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
30 ब्लक विकास कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-10 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
31 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रमको दोस्रो तथा रेशम प्रसोधनका लागि मेशिनरी खरिदमा अनुदान कार्यक्रमको सूचना मिति २०७८/०५/२५ देखि २०७८/०६/०८ सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-25 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
32 आ.व. २०७८/७९ ब्लक विकास कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-08 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
33 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रमको सूचना मिति २०७८/०५/०४ देखि २०७८/०५/१९ सम्म सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-04 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
34 यन्त्र मर्मतशाला सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टरमा छनौट भएका प्रस्तावहरुको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-10 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
35 कृषि तथा पशु अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-06 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
36 प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्यन गरिएको सूचना तेस्रो पटक सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-02 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
37 रैथाने बालीको प्रस्ताव आह्वाहन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
38 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
39 सुचिकृत हुन आउने सम्बधि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-25 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
40 समुदायको व्यवस्थापनमा संचालित रेशम खेति श्रोत केन्द्र स्थापनाको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-13 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
41 प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्यन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
42 प्रतिफलमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान,आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम र सामाजिक परिचालनका लागि संघ संस्था संगको सहकार्यमा कार्यक्रम सन्चालनको दोस्रो सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-01 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
43 यन्त्र मर्मतशाला सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-24 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
44 सिंचित क्षेत्र लक्षित कृषि विकास कार्यक्रमा परेका प्रस्तावहरुको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-19 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
45 चौथोपटक सिंचित क्षेत्र लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-29 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
46 आयमुलक कृषि वन प्रबर्द्धन कार्यक्रम र सामाजिक परिचालनका लागि संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा कार्यक्रम सन्चालनको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-27 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
47 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-27 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
48 वगर खेति, रेशम खेति, घोराहि होलेरि रोड कोरिडोर कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-26 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
49 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-21 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
50 कृषि तथा पशु अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-21 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
51 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको तेस्रो सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-07 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
52 ब्लक विकास कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-12 View
53 जिल्ला स्तर कृषि विकास कार्यक्रममा छनौट भएको प्रस्तावहरुको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-03 View
54 कोसेलि घर निर्माण सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-29 View
55 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-20 View
56 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-06 Admin View
57 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव अाह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-15 Admin View
58 अभियानमुखी लसुन/प्याज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
59 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
60 आलु मिसन कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
61 आलु मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
62 करार खेती कार्यक्रम पुनः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा | सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-18 Admin View
63 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-21 Admin View
64 व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रमको सूचना आह्वान गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-07 Admin View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.